TRIẾT LÝ THIẾT KẾ CỦA MIKA

SỰ BỀN VỮNG VỀ VẬT LIỆU

Mika luôn chọn những vật liệu có độ bền cao nhất, bên cạnh khả năng có thể tái chế hoặc phân huỷ. Tuân thủ theo nguyên tắc này, các sản phẩm của Mika luôn có vòng đời sử dụng rất lâu, đồng nghĩa thải ra môi trường ít rác hơn

 

SỰ BỀN VỮNG VỀ CẢM XÚC

Hạnh phúc đến từ việc tận hưởng một sự kết nối an toàn bắt đầu với chính bản thân mình rồi đến một vài người khác. Mika hi vọng các sản phẩm của mình sẽ là một phương tiện nhỏ giúp bạn củng cố những sự kết nối đó, dù có thể chỉ trong vài phút giây

Quay lại blog