Liên hệ

 

 

Hợp tác & phát triển: Mr. Nhat Nguyen
+84 90 337 8693. nhat.ng@maximus.vn

Chăm sóc khách hàng B2C: Mr. Phong
+84 78 9375 243. 

Đơn hàng B2B: Ms. Vy
+84 93 807 8034
. vy@mikagifts.com

Địa chỉ văn phòng: 197 Nguyễn Hoàng, An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM, Vietnam

 

Biểu mẫu liên hệ