Bộ sưu tập: Lập Xuân

“Một mùa Xuân mới”, tức là một vòng tuần hoàn nữa lại bắt đầu. Mùa Đông như cảnh đêm thì mùa Xuân như cảnh bình minh. Thời điểm Mặt Trời ló dạng, sương tan, hoa nở, là biểu tượng cho một bắt đầu tinh khôi.