Bộ sưu tập: Hạ Chí 2024

Summer Time Birdsong

Mùa Hạ tiếp nối tính chất của mùa Xuân và phóng đại chúng lên. Mùa Hạ như người thiếu niên "17 bẻ gãy sừng trâu", mạnh mẽ, cực đoan, sôi nổi, rực rỡ, làm người ta đôi khi chán ghé, cũng làm người ta kỳ vọng.

Hạ Chí 2024